ජර්මනියේ වෙඩි තැබීමෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හානියක් නෑ - විදේශ අමාත්‍යාංශය

Saturday, 23 July 2016 - 12:50

%E0%B6%A2%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%91+-+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA
ජර්මනියේ මියුනිච් නගරයේ සාප්පු සංකීර්ණයක සිදුවූ වෙඩි තැබීමෙන් කිසිදු ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට හානියක් සිදුවූ නොමැති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එහි ප්‍රකාශිකාවක සදහන් කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුත අමාත්‍යාංශය ජර්මනියේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් කළ විමසීමකදී මෙම තහවුරු කිරීම සිදුකළ බවයි.

ජර්මනියේ මියුනිච් නුවර සාප්පු සංකීර්ණයක ආයුධ සන්නද්ධ පුද්ගලයෙකු ඊයේ සිදුවූ වෙඩි තැබීමෙන් පුද්ගලයින් 10 දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් 20 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා.