ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින සඳහා පත්කළ නව ලෝක බැංකු අධ්‍යක්‍ෂිකාව දිවයිනට

Saturday, 23 July 2016 - 13:30

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7
ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින සඳහා පත්වූ නව අධ්‍යක්ෂිකා ඊඩා ස්වරායි ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයකට සූදානම් වනවා.

එළඹෙන සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ඇය එහිදී ලක් රජයේ නියෝජිතයන් මෙන්ම මෙරට සංවර්ධන කටයුතුවල නිරත පිරිස් සමඟ සාකච්ඡා කරනු ඇති.

සිම්බාබ්වේ ජාතිකයෙකු වන ඊඩා ස්වරායි අගෝස්තු පළමුවනදා සිය තනතුරේ නිල රාජකාරි අරඹනවා.