ඉන්දීය ධීවරයන් තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරේ

Sunday, 24 July 2016 - 8:56

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
මෙරට මුහුදු තීරය ආක්‍රමණය කිරීම නිසා අත්අඩංගුවට පත්වූ ඉන්දීය ධීවරයන් 49 දෙනෙකු ඊයේ තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණා.

ඒ අනුව ඔවුන් ලබන අගෝස්තු තුන්වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමටයි මන්නාරම සහ ඌර්කාවන්තුරේ අධිකරණ මගින් නියෝග කළේ.

තමිල්නාඩුවේ ධීවරයන් පිරිසක් මෙලෙස ඊයේ අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර ඉන් 28 දෙනෙකු මන්නාරම අධිකරණයටත් 21 දෙනෙකු ඌර්කාවන්තුරේ අධිකරණයටත් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඉන්දීය ධීවරයන් මෙරට මුහුදු තීරයේදී අත්අඩංගුවට පත්වීමට එරෙහිව තමිල්නාඩුවේ ධීවරයන් අඛන්ඩ විරෝධතාවක් ආරම්භ කළා.