නීති විරෝධීව කැපූ කොතල හිඹුටු තොගයක් සොයා ගැනේ (ඡායාරූප)

Sunday, 24 July 2016 - 10:40

%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ප්‍රවාහනය සදහා සුදානම් කර තිබු කොතල හිඹුටු තොගයක් වව්නියාව ප්‍රදේශයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඒවා වේලාංකුලම් වැව්‍ රක්ෂිතයෙන් කපා දමන ලද කිලෝ 25,500 කොතල හිඹුටු  බව සදහන්.
 
වව්නියාව පොලිසිය ලද තොරතුරකට අනුව මෙම  වැටලීම කර ඇති අතර සැකකරුවන් කිසිවකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන නැහැ.

ජාවාරම්කරුවන් සොයා වව්නියාව පොලිසිය වැඩි දුර පරීක්ෂණ සිදු කරනවා.ඡායාරූප (රොමේෂ් මධුශංක)