රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් යළිත් විරෝධතාවයේ (ඡායාරූප )

Sunday, 24 July 2016 - 12:07

%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4+%29
යාපනය රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය සහ ඒක බද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය ඊයේ විරෝධතාවයක නිරතවී තිබෙනවා.

යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැවැත්වූ මෙම විරෝධතාව සදහා උතුරු පළාතේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වූ බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

සියලු පළාත් තුල  රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 30,000 සිටින අතර රැකියා පුරප්පාඩු 50,000ක් තිබුනද රජය මේ සදහා විසදුමක් ලබා දී නොමැති බව සදහන් කරමිනුයි එම විරෝධතාව පවත්වා ඇත්තේ.

පෙත්සමක් අත්සන් කර අගමැතිවරයාට සහ ජනාධිපතිවරයට ලබා දීමට කටයුතු කරන බව විරෝධතා කරුවන් වැඩි දුරටත් සදහන් කළා.

 ඡායාරූප - වන්නි රොමෂ් මධුශංක