ඓතිහාසික සංවර්ධනයක් - අගමැති

Sunday, 24 July 2016 - 12:08

%E0%B6%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
දිවයින පුරා විහිදුණු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති තුලින් සැබෑ සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම තම අරමුණ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

මාවතගම ප්‍රදේශයේ අද (24) පැවති පක්ෂ සාමාජිකත්ව ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.