අදත් පළාත් කිහිපයකට වැසි

Monday, 25 July 2016 - 8:21

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92
බස්නාහිර - සබරගමුව - මධ්‍යම - වයඹ සහ දකුණු පළාත්වලට අද පස්වරු දෙකෙන් පසුව වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

වැසි ඇතිවන අවස්ථාවලදී එම ප්‍රදේශවලට තාවකාලිකව තද සුළං අපේක්ෂා කළ හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ.