සත්වෝද්‍යානයේදී මෝටර් රථයෙන් බැස්ස කාන්තාව කොටියෙක් ඩැහැගනී

Monday, 25 July 2016 - 8:49

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
චීනයේ වනෝද්‍යානයක් තුළදී කාන්තාවක් කොටියෙකුගේ ගොදුරක් බවට පත්වන අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් මේ.

ආරක්ෂක උපදෙස් නොතකා මෝටර් රථයෙන් බැසයන කාන්තාව රථයේ අනෙක් පස දොර විවෘත කරනවාත් සමගම මෙම සිද්ධියට මුහුණදුන්නා.

විදෙස් වාර්තා පැවසුවේ ඇය බේරාගැනීමට සඳහා සහයට පැමිණි කාන්තාවක්ද ජීවිතක්ෂයට පත්වූ බවයි.