හදිසි ත්‍රිරෝද රථ පරීක්ෂාවක් (ඡායාරූප)

Monday, 25 July 2016 - 11:16

%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
හැටන් ප්‍රදේශයේ ධාවනය වන ත්‍රිරෝද රථ හදිසි පරික්ෂාවකට ලක් කර තිබෙනවා.

ධාවනයට නුසුදුසු ත්‍රි රෝද රථ ඉවත් කිරීමටත්, අලුත්වැඩියා කර ගැනීමටටත් සවිකර ඇති  අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කිරීමටත්  මෙම පරික්ෂාව තුළදී  උපදෙස් ලබාදුන් බව සදහන්.

එම  උපදෙස් අනුව ත්‍රිරෝද රථ සකස් කර ලබාදුන් කාලසීමාව තුළ හැටන් රථ වාහන පොලිසියට පෙන්විය යුතු අතර එතෙක් අදායම් බලපත්‍රය පොලිසිය භාරයට ගත් බවටයි වාර්තා වන්නේ.

ඉහළ යන වාහන අනතුරු අවම කර ගැනීමේ අරමුණින්  නුවර එළිය දිස්ත්‍රික් මෝටර් රථ පරීක්ෂක බණ්ඩාර මහතා සහ හැටන් රථ වාහන පොලිසිය එක්වයි මෙම මෙහෙයුම සිදුකර ඇත්තේ.ඡායාරූප - හැටන් රංජිත් රාජපක්‍ෂ