සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල මෙතනින්

Monday, 25 July 2016 - 19:03

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
2015 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ඊයේ නිකුත් කෙරුණු බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළ වෙබ් අඩවිය වන www.doenets.lk සහ results.exams.gov.lk  මගින් ලබා ගත හැකියි.

2015 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්කරුවන් එක්ලක්ෂ 9096ක් ඉල්ලූම් කර තිබූ අතර, ඉන් 1197 දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල වෙනස් වී තිබෙනවා.

නැවත සමීක්ෂණය කරන ලද පාසල් අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල අදාළ පාසල් වෙත සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිනයන්ට යොමු කරන බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ සදහන්.