බස් ගැමුණුගෙන් පොලිස්පතිට පැමිණිල්ලක්

Tuesday, 26 July 2016 - 8:32

%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පොලිස්පතිවරයා වෙත ඊයේ පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

ඒ, මගී ප්‍රවාහන සේවා ක්‍රියාත්මක වන මාර්ගවල විරෝධතා පා ගමන් සහ විරෝධතා ව්‍යාපාර පැවැත්වීම නිසා බස් සේවාවට සහ මගීන්ට බලපෑම් එල්ල වන බව පවසමින්.

එවැනි පා ගමන් සහ පෙළපාලිවලට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය, පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ.