තරුණයෙක් දුම්රියට පැන සියදිවි හානි කරගනී

Tuesday, 26 July 2016 - 10:42

%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93
ඉන්දියාවේ තරුණයෙක් දුම්රියට පැන සියදිවි හානි කරගන්නා අයුරු දැක්වෙන සංවේදී වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

වේදිකාවේ දුම්රිය පැමිණෙන තුරු සිටි එම තරුණයා එක්වරම රේල් පාරට පනින අයුරු ආරක්ෂක කැමරාවේ සටහන් වී තිබෙනවා.

එම දර්ශන පහතින් නරඹන්න.