මධ්‍යසාර හා දුම්වැටි බදු ඉහළ නැංවීමට වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සහාය

Tuesday, 26 July 2016 - 11:06

%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA
මධ්‍යසාර හා දුම්වැටි භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා බදු ඉහළ නැංවීම සාධනීය පියවරක් බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

මධ්‍යසාර හා දුම්වැටි භාවිතය වැළැක්වීම සඳහා රජය ගන්නා  ඕනෑම සාධනීය පියවරකට තම සහාය හිමි වන බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය සඳහන් කළේ.  

ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක ආකාරයෙන් දුම්වැටි පැකට්ටුවේ අසුරණය වෙනස් කරන බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළා.

එහෙත් දැනට පවතින දුම්වැටි රූපමය අවවාද පිළිබද නීතිය පරිශ්‍රමයෙන් දිනා ගනු ලැබූවක්.

එම නිසා එම නීතිය වෙනස් කරන්නේ නම්, විද්වත් අධ්‍යයනයකින් පසුව සිදුකළ යුතු බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සදහන් කළේ.