තරුණයෙක් පිහියකින් ඇන ගැබිණි කාන්තාවක් මරාදමයි

Tuesday, 26 July 2016 - 11:19

%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
පිහියකින් ඇන ගැබිණි කාන්තාවක් කාන්තාවක් ඝාතනය කළ පුවතක් ජර්මනියෙන්  වාර්තා වනවා.

එම තරුණයා බොහෝ වෙලාවක් අදාල ගැබිණි කාන්තාව සමඟ බහින්බස් වනු දුටු බව සිද්දිය ඇසින් දුටු පිරිස් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත් අනතුරුව ඔහු විසින් අසල සිටි පිරිසටද පිහියෙන් පහරදෙමින් තුවාළ සිදුකර ඇති අතර පසුව ඒ අසල මෝටර් රථයක සිටි තරුණයෙක් සිය මෝටර් රථයෙන් ඔහුව යටකර මෙල්ල අකර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

එම සිද්දිය අසල සිටි අයෙක් පටිගත කර තිබු අතර එම දර්ශන පහතින් නරඹන්න.