ගුවන් තොටුපොල හරියටම වහන දිනය මෙන්න

Tuesday, 26 July 2016 - 16:08

%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
කටුනායක - බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ ප්‍රධාන ගුවන් ධාවන පථය ලබන වසරේ ජනවාරි 5වැනිදා සිට  මාස 3 ක කාලයක් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සදහා වසා දැමෙනවා.

ඒ අනුව, ලබන වසරේ ජනවාරි 5 වනදා සිට අප්‍රේල් 5 වනදා දක්වා උදෑසන 8.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා කාලය තුළ කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ ප්‍රධාන ධාවන පථය වසා තැබීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව, රාත්‍රී කාලයේදී පමණක් එහි ගුවන් ධාවන කටයුතු සිදුකෙරෙන අතර විකල්පයක් ලෙස මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල යොදා ගන්නා ලෙස ගුවන් සේවාවන්ට දැනුම්දී ඇති බවයි වැඩිදුරත් වාර්තාවෙන්නේ.