රන් කැබලි 11 ක් සමඟ බංග්ලාදේශ ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට

Tuesday, 26 July 2016 - 16:17

%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%92+11+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B6%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94++%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
රුපියල් 50 ලක්ෂ 70 දහසක් වටිනා රත්‍රං කැබලි 11 ක් රැගෙන යාමට උත්සාහ කළ බංග්ලාදේශ ජාතිකයෙකු ගුවන් තොටුපල රේගුව  අද අත්අඩංගුවට ගත්තා.

මෙම බංග්ලාදේශ ජාතිකයා දිගු කලක් රටවල් අතර රත්‍රං ජාවාරමේ නිරතවී ඇති බවයි රේගුව ප්‍රකාශ කළේ.

ඔහු අද රැගෙන යාමට උත්සාහ කළ රන් කැබළි එකොළහේ බර කිලෝග්‍රෑම් එකයි ග්‍රෑම් 105 ක්.