අවුරුදු 60කින් ප්‍රතිසංස්කරණය නොකළ මාර්ගයක් (ඡායාරූප)

Wednesday, 27 July 2016 - 11:32

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+60%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
එප්පාවල ඇදගල මංසන්ධියේදී ප්‍රදේශවාසින් පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක නිරත වී තිබෙනවා.

ඒ, තලාව, එප්පාවල හරහා කැකිරාව දක්වා දිවෙන ප්‍රධාන මාර්ගයේ තලාව සිට පුංචිකුළම දක්වා කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කරදෙන බලකරමින්ය.

එම මාර්ගය අවුරුදු 60කින් සාර්ථකව  ප්‍රතිසංස්කරණය කර නොමැති බවයි ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ  කළේ.

එප්පාවල, ඇදගල, කැලේ දිවුල්වැව, ඉලුප්පල්ලම , කෝණපතිරාව, පුංචිකුළම ආදී ගම්මානයන් රැසක  ජනතාව මෙම විරෝධතාවට එක්ව සිටි අතර එම මංසන්ධියෙන් ආරම්භ වන සියලු මාර්ගවල ගමනා ගමන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වූ බවයි හිරු වාර්තාකරු අසදහන් කළේ.

ප්‍රදේශයේ අතුරු මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇති නමුත් ප්‍රධාන මාර්ගයක කොටසක් වන මෙම මාර්ගය දැඩි ලෙස අබලන්වී ඇති අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය තාවකාලිකව කරන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සාර්ථක නොවන බව ප්‍රදේශවාසීන් තව දුරටත්  සදහන් කළා.

විරෝධතාවය හේතුවෙන් මාර්ගයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් පැවති අතර, අතුරු මාර්ග ඔස්සේ රථ වාහන ගමන් කරවීමට එප්පාවල පොලීසිය කටයුතු කළ බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.ඡායාරූප - (එප්පාවල තිසර සමල්)