නාලන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ඇප මත මුදාහැරේ

Wednesday, 27 July 2016 - 15:38

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%B4+%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%9A
සිසුවෙකුට බැන තර්ජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ලවූ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ඇප මත මුදාහැර තිබෙනවා.

ඒ, කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවේ අදාළ නඩුව අද කැඳවූ අවස්ථාවේදියි.

එහිදී මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කර ඇත්තේ විදුහල්පතිවරයා රුපියල් 50 000 ක ශරීර ඇප දෙකක් මත මුදාහැරීමටයි.

නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවෙකුගේ පියෙකු විසින් බොරැල්ල පොලීසියට පැමිණිල්ලක් ගොනුකරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ තම දරුවාට විදුහල්පතිවරයා විසින් බැන තර්ජනය කර ඇති බවටයි.

ඒ අනුවයි ඊට අදාළ නඩුව අද කැඳවනු ලැබුවේ.