අධිකරණ නියෝග කඩ කළොත් නීතිය තදින් - පොලිස්පති

Thursday, 28 July 2016 - 7:34

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B6%9A%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
මහනුවර සහ මාවනැල්ල අධිකරණයන් ලබාදුන් නියෝග නොතකා ක්‍රියාකරන සියලූදෙනාට එරෙහිව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර පවසනවා.  

දේශපාලන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ අය විසින් කළහකාරී ක්‍රියා ඇති කිරීමට ඉඩ ඇති බැවින් ජනතාව ඒ පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙසද පොලිස්පතිවරයා සිය නිවේදනය මගින් උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.