කැළණි ගඟට සහ බොල්ගොඩ ජලාශයට කසල දැමූ 11 දෙනෙකු අධිකරණයට

Thursday, 28 July 2016 - 10:03

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%96+11+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7
කැළණි ගඟට සහ බොල්ගොඩ ජලාශයට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරමින් සිටි පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු පොලිස් නාවික කොට්ඨාසය විසින් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ එම පුද්ගලයන් අතර කාන්තාවන් අටදෙනෙකු ද සිටින බවයි.

ඔවුන් අද අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවද පොලීසිය සඳහන් කළා.