ඔබ මෙතෙක් නොදුටු ලොව වයස්ගතම ඇතින්න මෙන්න

Thursday, 28 July 2016 - 11:04

%E0%B6%94%E0%B6%B6+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ඉන්දියාවේ කේරල ප්‍රාන්තයේ වෙසෙන දක්ෂයානි සැලකෙන්නේ ලොව වයස්ගතම ඇතින්න ලෙසයි.

86 හැවිරිදි මෙම ඇතින්නට පසුගියදා උපහාර උළෙලක් පැවැත්වුනේ මේ අයුරින්.