දැවැන්ත තල්මසකු අහංගමට ඇවිත් (ඡායාරූප)

Thursday, 28 July 2016 - 13:14

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ගාල්ල අහංගම නගරය ආසන්න මුහුදු වෙරළට අද (28) මියගිය විශාල තල්මසෙකුගේ සිරුරක් ගොඩගසා තිබෙනවා.

එම සත්ත්වයා මීටර් 80ක් දිග අතර නාවික හමුදාව පැමිණ තල්මසාගේ සිරුර ඉවත් කළ බවයි හිරු වාර්තාකරු සදහන් කළේ.ඡායාරූප - රත්ගම රොෂාන් පියතිලක