අතරමං වූ අලි පැටවූන් දෙදෙනාට නිවසක් (ඡායාරූප)

Thursday, 28 July 2016 - 14:34

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%82+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
වනයේ අතරමං වූ අලි පැටවූ දෙදෙනෙක් නැගෙනහිර වනජීවී සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ ඒකකයට හමුවී තිබෙනවා.

මාදුරු ඔය සහ ගිරිතලේ ප්‍රදේශවලිනුයි මෙම අලි පැටවූ දෙදෙනා හමුවී ඇත්තේ.

ඔවුන් මාස දෙකක් සහ අවුරුදු එක හමාරක් පමණ වයසක පසුවන බවටයි වනජීවී නිලධාරීන් සදහන් කළේ.

මෙම අලි පැටවුන් දෙදෙනා  උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණට භාර දීමට නියමිතයි.ඡායාරූප - අම්පාර වසන්ත චන්ද්‍රපාල