මිනිසුන්ගේ හඬ පරිණාමය ගැන ඉඟියක්

Thursday, 28 July 2016 - 14:37

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%AC+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%9F%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඔරන්ඔටන් සත්වයන් මිනිසුන්ගේ  හඬ අනුකරණය කරන බවට නවතම සමීක්ෂණයකින් අනාවරණ වී තිබෙනවා.

මෙමගින් මිනිසුන්ගේ හඬ පරිණාමය වු ආකාරය පිළිබඳ තොරතුරු අනාවරණ කර ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවයි සමීක්ෂණය සිදුකල ඇමස්ටර්ඩෑම් විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයන් විශ්වාසය පළකරන්නේ.

රොකි නම් ඔරන්ඔටන් සත්වයකු යොදා ගනිමින් කල පරීක්ෂණවලදී හෙළිවී ඇත්තේ එම සත්වයාට මිනිසුන් පිටකරන ශබ්ද 500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අනුකරණය කිරීමට හැකි බවයි.

එමෙන්ම මිනිසුන්ගේ ශබ්දවලට සමාන නව ශබ්ද පිටකිරීමට ද ඔරන් ඔටන් සත්වයාට හැකියාව ඇති බව මෙහිදී හෙළිවී තිබෙනවා.

විද්‍යාඥයන් මීට පෙර විශ්වාස කරනු ලැබුවේ මිනිසුන්ගේ හඩ අනුකරණය කිරීමට වානර වර්ගයේ සත්වයන්ට නොහැකි බවයි.

එමෙන්ම මිනිසුන් ස්වයං අධ්‍යයනයෙන් හඩ හුරුවන්නට ඇති බවටයි විශ්වාස කෙරුනේ.

එබැවින් මෙම සොයා ගැනීම ඉවත දැමිය නොහැකි කරුණක් බව විද්‍යාඥයන් සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඇමස්ටර්ඩෑම් සරසවියේ විද්‍යාඥයන් පෙන්වාදී ඇත්තේ පරීක්ෂණයට යොදාගත් ඔරන්ඔටන් සත්වයා මිනිසුන්ගේ හඬ සම්පුර්ණයෙන්ම පාහේ අනුකරණය කල බවයි.