කැළණි සරසවියේ සති අන්ත දේශන අත්හිටුවයි

Thursday, 28 July 2016 - 15:07

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සති අන්ත පැවැත්වෙන සියලූම දේශන සහ විභාග කටයුතු නැවත දැනුම්දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බව එහි ලේඛකාධිකාරි ඩබ්ලිව්.එම්.කරුණාරත්න පවසනවා.

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ලබන මස පළමුවැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියලූ පරීක්ෂණ නතර කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් මෙම පරීක්ෂණ සහ දේශන තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙන බවයි කැළණිය විශ්වවිද්‍යාල ලේඛකාධිකාරි ඩබ්ලිව්.එම්.කරුණාරත්න හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ.