විරෝධතා ගැටලූවක් නොවේ - එහෙත් නීතිය කැඩීමට ඉඩක් නැහැ - රජය

Friday, 29 July 2016 - 7:10

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%9A+-+%E0%B6%91%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA
රටේ ජනතාවට පොරොන්දුවී ඇති පරිදි රට තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට බැදී සිටින බව නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පවසනවා.

එබැවින් කිසියම් පිරිසක් විසින් පාගමනක් පැවැත්වීම රජයට ගැටලූවක් නොවන අතර, ඒ සදහා උපරිම ආරක්ෂාව ලබාදීමට ද ක්‍රියාකරන බවයි ඔහු නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ.

කෙසේ වුවත්, නීතියේ ආධිපත්‍යය සුරැකීම ද, ශක්තිමත් නීරෝගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක ලක්ෂණය බව අමාත්‍යවරයා සිය නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙනවා.

එබැවින් කිසිම විරෝධයකට හෝ විරෝධතාකරුවෙකුට රටේ නීතිය කඩ කිරීමට කිසිදු ඉඩක් ලබාදී නොමැති අතර, රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීමට උනන්දුවන්නා සේම නීතියේ ආධිපත්‍යය සුරක්ෂිත කිරීමට ද කැප වන බව එම නිවේදනයෙන් අමාත්‍ය සාගල රත්නායක වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළා.