සත්‍ය සොයා බැලීම සියල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් - අගමැති

Friday, 29 July 2016 - 12:10

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92
ජාතික සංහිදියාව ගොඩනැගීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටින බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

යාපනය - හාට්ලි විද්‍යාලයේ මහා සභා රැස්වීමට කොළඹදී එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියාසිටියේ සත්‍යය සොයා බැලීම සියල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවක් බවයි.