අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගේට්ටු සංගමය හෙට වර්ජනයකට සැරසේ

Saturday, 30 July 2016 - 12:57

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%9A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
තම ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් නොලැබීම හේතුවෙන් හෙට උදෑසන හයේ සිට වැඩවර්ජනයකට සූදානම් බව අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගේට්ටු සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති ඒ.ඒ.පී. ප්‍රේමලාල් කියා සිටියේ මීට පෙර රුපියල් 5000 ක දීමනාවක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලීම් කළද ඊට නිසි පිළිතුරු නොලැබීම මෙම වර්ජනයට හේතුව බවයි.

තම වැටුප් ගැටළුවට විසදුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා අනාරක්ෂිත දුම්රිය ගේට්ටුකරුවන් මීට පෙර කිහිප වතාවක්ම වර්ජන සහ විරෝධතා ව්‍යාපාරවල නිරතවුණා.