බුරුන්ඩියට පොලීසිය යැවීමට ජගත් සංවිධානයෙන් තීරණයක්

Saturday, 30 July 2016 - 13:02

%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අප්‍රිකානු බුරුන්ඩි රාජ්‍යයේ මානව හිමිකම් උල්ලංගණය කිරීම් සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය අවම කිරීමේ පියවරක් ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ පොලිස් බලකායක් එහි යැවීමට ජගත් ආරක්ෂක මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ආරම්භක පියවරක් ලෙස වසරක කාලයක් සඳහා එහි 228 දෙනෙකුගෙන් යුත් ජගත් සංවිධාන පොලිස් බලකායක් යොදවනු ඇති.

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ සිට බුරුන්ඩි රාජ්‍යයේ පවතින දේශපාලන ගැටුම් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 400ක් පමණ මිය ගිය අතර, අවතැන් වූ සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂයකට අධිකයි.