පැසිෆික් සාගරයේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

Saturday, 30 July 2016 - 13:14

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%86%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පැසිෆික් සාගරයේ මරියානා දිවයින් වලට ඔබ්බෙන් අද ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුවී තිබෙනවා.

එය රික්ටර් පරිමාණයේ 7.7ක භූ කම්පනයක් බවයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.

කෙසේ නමුත් එමගින් සුනාමි රළ පහරක් ජනනය වී නැහැ.

බටහිර පැසිෆික් සාගරයේ උතුරු කෙළවර පිහිටි මරියානා දිවයින් පෙළ කොදෙව් දිවයින් 15කින් සමන්විත වන අතර, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අයත් වනවා.

කෙසේ නමුත්, එහි දිවයින් 4ක පමණයි මිනිස් ජනගහනයක් පවතින්නේ.

මරියානා දිවයින් හි ජනගහනය 54,000ක්.