ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාද යාත්‍රාව අද නිට්ටඹුවේ සිට කිරිබත්ගොඩට

Sunday, 31 July 2016 - 8:09

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%A7
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධානය කරන ජනසටන පාද යාත්‍රාවේ 04 වන දිනය අදයි.

තුන්වන දිනය වූ ඊයේ දිනයේදී පාද යාත්‍රාව අවසන් කෙරුණේ නිට්ටඹුව නගරයෙන්.

අද එතැන් සිට පාද යාත්‍රාව කිරිබත්ගොඩ දක්වා පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා.