ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පා ගමන හොරගොල්ල පසු කරයි, බණ්ඩාරනායක සමාධියට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

Sunday, 31 July 2016 - 12:48

%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92%2C+%E0%B6%B6%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධානය කරන ජනසටන පාද යාත්‍රාව අද හතරවන දිනට නිට්ටඹුවෙන් යළි ආරම්භ වූ අතර, හොරගොල්ල - බණ්ඩාරනායක සමාධිය පසුකරමින් ගමන් කළා.

බණ්ඩාරනායක සමාධියට අද විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබුණේ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරණතුංගගේ ඉල්ලීමකට අනුවයි.  

කෙසේ නමුත් පාද යාත්‍රාවේ ගමන් ගත් පිරිස බණ්ඩාරනායක සමාධිය පසු කරන අවස්ථාවේ හිස් වැසුම් ගළවා, ධජ පහත හෙළා, සටන් පාඨ හඩ නැගීම නතර කළ බවයි හිරු වාර්තාකරුවන් ප්‍රකාශ කළේ.

කෙසේ නමුත් එම අවස්ථාවේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පාද යාත්‍රාවට එක්ව නොසිටි බව සඳහන්.

පාද යාත්‍රාවේ අද ගමනාන්තය වන්නේ කිරිබත්ගොඩ නගරයයි.