තීරුබදු රහිත වාහන ගෙන්වීමේදී රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ලැබෙන නව සහනය මෙන්න

Sunday, 31 July 2016 - 14:21

%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
රජයේ නිලධාරීන් සඳහා සහනදායී පදනම මත මෝටර් රථ ලබාදීමේ යෝජනා ක්‍රමය සංශෝධන සහිතව ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය දැන් නිකුත් කර ඇති අතර, ඒ යටතේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්, රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්, වෛද්‍යවරුන්, නීතීඥවරුන්, විශ්වවිද්‍යාල කුලපතිවරුන්, ආචාර්යවරුන්, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ට වසර හයක සේවා කාලයකින් පසු මෙම පහසුකම් සඳහා අයදුම් කළ හැකියි.

නිලධාරියෙකුට උපරිම වශයෙන් බලපත්‍ර දෙකක් ලබාගත හැකි අතර, දෙවන බලපත්‍රය හිමිවන්නේ පළමු බලපත්‍රය ලබාගෙන වසර 10 කට පසුවයි.

සහනදායී පදනම මත ලබාදෙන මෝටර් රථ බලපත්‍රයේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 30 000 කට සීමාවන අතර ඊට සියයට 50 ක බදු සහනයක් හිමිවනු ඇති.

අදාළ චක්‍රලේඛය සිය වෙබ් අඩවියෙන් ද ලබාගත හැකි බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළේ.