උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රවේශ පත්‍රවල ගැටලු ඇතිනම් දැනුම්වත් කරන ලෙස ඉල්ලීමක්

Monday, 01 August 2016 - 8:19

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හෙට (02) ආරම්භවීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රවේශ පත්‍රවල වෙනසක් පවතින්නේ නම් ඒ පිළිබඳව වහාම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම්වත් කරන ලෙස අයදුම්කරුවන්ගෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කරනවා.

තමන් ඉල්ලුම් කළ විෂයන් සහ මාධ්‍ය පිළිබඳව හොඳින් අවධානය යොමුකරන ලෙසයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ.

කිසියම් ගැටලුවක් ඇති නම් ඒ සඳහා විමසීමට විශේෂ දුර කථන අංක කිහිපයක්ද හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව 011 27 84 208, 011 27 84 537 හෝ 1911 යන දුරකතන අංකය ඇමතීමෙන් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් තොරතුරු ලබාගත හැකි බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

හෙට ආරම්භ වන උසස් පෙළ විභාගය මධ්‍යස්ථාන 2204 ක දී පැවැත්වෙනවා.

ඊට පාසල් අයදුම්කරුවන් දෙලක්ෂ 40 991 ක් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 74614 ක් පෙනී සිටිමට නියමිතයි.