පහළ පළුකොලවැවේ තිබී නාඳුනන මළ සිරුරක් සොයා ගැනේ

Monday, 01 August 2016 - 9:04

%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
අනුරාධපුර - නබඩවැව - පහළ පළුකොලවැවේ තිබී නාඳුනන මළ සිරුරක් සහ ඔහුගේ බවට සැක කෙරෙන යතුරුපැදියක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

පොලිසිය සඳහන් කළේ ලද තොරතුරක් මත ඊයේ මෙම මළ සිරුර සොයාගත් බවයි.

දින දෙකකට පමණ පෙර මියයන්නට ඇති බවට සැක පළ කෙරෙන මෙම පුද්ගලයා කවුරුන්ද යන්න මෙතෙක් හඳුනාගෙන නැහැ.

වැව් බැම්ම ආසන්නයේ ලේ පැල්ලම් කිහිපයක්ද දක්නට ලැබුණු බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.