මින්නේරියෙන් ඇල්ලූ පාරිභෝජනයට නුසුදුසු සහල් සතොසට අයත් බව හෙළිවේ

Tuesday, 30 August 2016 - 7:34

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A
පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහල් බවට පවසමින් මින්නේරිය ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික සහල් ගබඩාවකදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් මුද්‍රා තබන ලද සහල් තොගය ලක් සතොස ආයතනයට අයත් බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ටී.එම්.කේ.බී. තෙන්නකෝන් පවසනවා.

පසුගිය 27 වන සෙනසුරාදා පොළොන්නරුව, තමන්කඩුව සහ හිඟුරක්ගොඩ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් විසින් මින්නේරිය සී.පී.පුර ප්‍රදේශයේ සහල් මෝලක් වටලමින් එම සහල් මෝලට මුද්‍රා තබනු ලැබුවා.

ඒ, අදාළ සහල් තොග මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු බව පවසමින්.

කොළඹ දී ඊයේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ටී.එම්.කේ.බී. තෙන්නකෝන් සදහන් කළේ අදාළ සහල් තොගය නැවත සැකසීම සඳහා එම පෞද්ගලික සහල් මෝලට ලබාදී තිබූ බවයි.