ලබන වසර දුගීකම තුරන් කිරීමේ වර්ෂයයි - යෝජනාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට

Tuesday, 30 August 2016 - 7:47

%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7
2017 වර්ෂය රට දරිද්‍රතාවයෙන් නිදහස් කර ගැනීමේ වර්ෂය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඊයේ පස්වරුවේ පැවැති මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ඒ පිළිබද යෝජනාව අද කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවයි.