බීම බෝතල් සහ බහාලූම් 23,000ක් අත්අඩංගුවට

Tuesday, 30 August 2016 - 9:31

%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%8A+23%2C000%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
ඊයේ දිනයෙන් අවසන් වූ ආහාර සුරක්ෂිතතා සතිය තුළ වර්ණ කේත අඩංගු නොවූ බීම බෝතල් සහ බහාලුම් 23,258ක් අත්අඩංගුවට ගත් බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක උපුල් රෝහණ කියා සිටියේ නිසි පරිදි ආහාර සකස් කරන සහ අලෙවි නොකරන වෙළඳසැල් 936කට එරෙහිව නඩු පැවරූ බවයි.