ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සහයෝගීතාව නංවන්න, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ධවල පත්‍රිකාවක්

Tuesday, 30 August 2016 - 13:05

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%2C++%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B0%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ක්‍රමෝපාය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව වර්ධනය කරලීමේ අරමුණින්  ඕස්ට්‍රේලියාව ආරක්ෂක ධවල පත්‍රිකාවක් සකස් කර තිබෙනවා.

එමගින් දෙරට අතර දේශසීමා ආරක්ෂාව තහවුරු කරලීමටත්, කලාපීය අවස්ථාවන් මෙන්ම අභියෝගයන්ට මුහුණදීමටත් අපේක්ෂා කෙරෙන බවයි ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ගෙන එන ද ඩිප්ලොමැට් වෙබ් අඩවිය සදහන් කළේ.

ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය කාලය තුළ කලාපීය සංවිධාන කිහිපයකදීම සමීපව කටයුතු කළා.

කලාපයේ ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරභාවය උදෙසා ශ්‍රී ලංකාව සහ  ඕස්ට්‍රේලියාව අතර සහයෝගීතාව වැදගත් වන බවයි අදාළ ධවල පත්‍රිකාව මගින් පෙන්වා දී ඇත්තේ.

දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාව සහ  ඕස්ට්‍රේලියාව මිනිස් ජාවාරම් ඇතුළු දේශසීමා හරහා සිදුවන අපරාධ මැඬලීම සඳහා සමීප සහයෝගීතාවයකින් කටයුතු කරනවා.

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය මගින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට මිනිස් ජාවාරම මැඬලීම සඳහා මුර සංචාර යාත්‍රා දෙකක් ද ලබාදුන්නේ ඒ අනුවයි.

ඕස්ට්‍රේලියාව 2016 වසර සඳහා ආරක්ෂක ධවල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ 2035 වසර තෙක් එරට ආරක්ෂක දැක්මට අදාළවයි.

එමගින් ශ්‍රී ලංකාව සහ  ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ක්‍රමෝපාය සහයෝගීතාව වර්ධනය කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලිව සදහන් කර තිබෙනවා.

විශේෂයෙන් ඉන්දීය ට්‍රෝලර් යාත්‍රා මගින් මෙරටට මුහුදු තීරය ආක්‍රමණය කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන අභියෝගයට ද නව ධවල පත්‍රිකාව මගින් විසදුම් ලබා ගත හැකි බව ද ඩිප්ලොමැට් වෙබ් අඩවිය සදහන් කළා.