අදත් මුහුද රළුවේ

Wednesday, 31 August 2016 - 8:00

%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
දිවයිනේ දකුණු දෙසින් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළෙඟ් වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60ත්, 70ත් අතර පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ බුද්ධික බන්දුරත්න කියා සිටියේ දිවයිනට බලපා ඇති මෙම සුළං තත්ත්වය සැප්තැම්බර් 2 වන දායින් පසු අඩු විය හැකි බවයි.