අන්තරේ පාගමන හේතුවෙන් හයිලෙවල් මාර්ගයේ වාහන තදබදයක්

Wednesday, 31 August 2016 - 13:47

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලය අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය දියත් කර ඇති පාගමන හේතුවෙන් හයිලෙවල් මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබෙනවා.

අද දහවල් මෙම පාගමන ආරම්භ කෙරුණේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අසලින්.