ඇමරිකාව සහ මෙක්සිකෝව අතර තාප්පයේ වියදම මෙක්සිකෝව දැරිය යුතු බව ට්‍රම්ප් කියයි

Thursday, 01 September 2016 - 9:08

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකාව සහ මෙක්සිකෝව අතර තාප්පයක් බැඳීම සඳහා මෙක්සිකෝව සම්පූර්ණ වියදම දැරිය යුතු බවට ඇමරිකානු ජනාධීපති අපේක්ෂක ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් අද ප්‍රකාශ කළා.

පවතින සංක්‍රමණික ගැටළුව විසඳීම සඳහා ට්‍රම්ප් මීට පෙර දෙරට අතර තාප්පයක් බැඳීමට යෝජනා කර තිබුණා.

මෙක්සිකෝ ජනාධිපති එන්රිකෝ පීනා නියෙටෝ ඊයේ හමුවීමෙන් අනතුරුව තම රටට පැමිණීමෙන් අනතුරුවයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මෙම ප්‍රකාශය සිදුකර ඇත්තේ.

මෙක්සිකෝ ජනාධිපතිවරයා සහ ඩොනල්ඞ් ට්‍රම්ප් අතර තාප්පය සම්බන්ධයෙන් ද්විපාර්ශවික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණද එහි වියදම මෙක්සිකෝව ගෙවන බවට එහිදී එකඟතාවකට පත් නොවූ බවට මෙක්සිකෝ ජනාධිපතිවරයා මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබුණා.