යාපනය මුහුදු වෙරලට දැවැන්ත මත්ස්‍යකු ගොඩගසයි (ඡායාරූප)

Thursday, 01 September 2016 - 13:20

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
යාපනය මාදගල් කුසුමන්තුරෙයි මුහුදු වෙරලට කිලෝ 100ක් පමණ බර, අඩි 7ක් දිග ඩොල්පින් මාළුවකු ගොඩගසා තිබෙනවා.

කුසුමන්තුරෙයි මුහුදු තීරයේ මසුන් අල්ලමින් සිටි ධීවරයන් පිරිසකටයි මෙම දැවැන්ත ඩොල්පින් හමුවී ඇත්තේ.

එම ධීවරයන් ප්‍රදේශයේ නාවික හමුදාවට කළ දැනුම්දීමකට අනුව ඩොල්පින් මාළුවාගේ සිරුර ඉවත්කර තිබෙනවා.


ඡායාරූප - වන්නි රොමේෂ් මධුශංක