ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීමට දේශපාලන පක්ෂවල කැපවීම වැදගත්වනවා

Friday, 02 September 2016 - 18:52

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂවල ශක්තිය සහ කැපවීම වැදගත්වන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළා.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ ආසියානු දේශපාලන පක්ෂවල ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය අමතමින්.

මලයාසියාවේ - ක්වාලාලාම්පූර් නුවර පුත්‍රා ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේදී මෙම සමුළුව  පැවති අතර හිටපු ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව එරට දෙමළ ඩයස්පෝරාවේ සාමාජිකයන් පිරිසක් අදත් එම ස්ථානයේදී විරෝධතාවයේ නිරත වුණා.

ඊට තවත් දෙමළ සංවිධාන කිහිපයක් ද එක්ව සිටි බව සදහන්.