පාසල් නිළ ඇදුම් වවුචරය වෙනස් වෙයි

Saturday, 03 September 2016 - 7:19

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%85+%E0%B6%87%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A0%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉදිරියේදී පාසල් නිළ ඇදුම් ලබා ගැනීම සඳහා වවුචර් වෙනුවට චෙක්පත් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසනවා.

කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මෙම අදහස් පළ කළේ.