ටිපර් රථයක යතුරුපැදියක් ගැටේ - යතුරුපැදිකරු ජිවිතක්ෂයට

Monday, 05 September 2016 - 9:02

%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%9A+-+%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
අම්පාර - කාර්තිව් ප්‍රධාන මාර්ගයේ මල්වත්ත ප්‍රදේශයේදී ඊයේ උදෑසන 10 ට පමණ වැලි ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ටිපර් රථයක යතුරුපැදියක් ගැටීමෙන් යතුරුපැදිකරු එම ස්ථානයේදීම ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

අනතුරුව මියගිය පුද්ගලයාගේ ඥාතීන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් ඇතුළු පිරිසක් එම ස්ථානයට පැමිණීමත් සමග උණුසුම් තත්ත්වයක්ද හටගත්තා.