ජනතාව කටුනායකදී හිටපු ජනපති හරසරින් පිළිගත් හැටි (ඡායාරූප)

Monday, 05 September 2016 - 11:38

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මැලේසියානු සංචාරය නිමා කරමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මීට සුළු වේලාවකට පෙර කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙත පැමිණියා.

ගුවන්තොටුපොළ අවට රැස්ව සිටි ජනතාව විසින් නැවත මව්බිමට පැමිණි හිටපු ජනපති මහත් හරසරින් යුතුව පිලිගැනීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුනා.

එම අවස්තාව පහතින්.