සීනි, ලුණු සහ මේදය වැඩි නම් බදු අය කිරීමේ තීරණයක්

Monday, 05 September 2016 - 14:17

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%92%2C+%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා සීනි,ලුණු සහ  මේදය අඩංගු ආහාරවලට බදු පැනවීමට අදහස් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න ප්‍රකාශ කළා.

කොළඹදී අද ආරම්භ වූ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දකුණු සහ නැගෙනහිර ආසියානු කලාපයේ 69 වන වාර්ෂික කමිටු සැසිවාරයට සහභාගිවීමෙන් අනතුරුව පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ.

පැණි බීමවල සීනි සාන්ද්‍රණය දැක්වෙන වර්ණ ලේබල ඇලවීම දැනටමත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.