මොරගල්ලේ මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයකට විරෝධය

Tuesday, 06 September 2016 - 13:10

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%BA
අලුත්ගම - මොරගල්ල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යන මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයට එරෙහිව අද ප්‍රදේශවාසීන් විරෝධතාවක නිතර වුණා.

ඔවුන් චෝදනා කළේ මෙම ස්කාගාරයෙන් ඉවත් කරන ගෝඩා කළුවාමෝදර ගඟට එක්වීම මගින් විශාල පරිසර හානියක් සිදුවන බවයි.

විරෝධතාවට ප්‍රදේශයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා කිහිප නමක් ද එක්ව සිටියා.

ඔවුන් කොළඹ - ගාලු ප්‍රධාන මාර්ගය මොරගල්ල ප්‍රදේශයෙන් එක් මං තීරුවක් අවහිර කරමින් විරෝධතාවයේ නිරත වීම නිසා රථ වාහන ගමනාගමනයට ද බාධා එල්ල වුණා.