සිරියානු රජයට රසායනික බෝම්බ චෝදනාවක්

Wednesday, 07 September 2016 - 7:48

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රසායනික බෝම්බ භාවිතා කළ බවට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් සිරියානු රජයට චෝදනා එල්ල කර තිබෙනවා.

පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී සිරියාවේ ඇලපෝ නුවර ආසන්නයේ අයි.එස්. කැරළිකරුවන් ගැවසෙන ස්ථාන ඉලක්ක කර මෙම රසායනික බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

ක්ලෝරීන් සහ තවත් රසායනික ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් මිශ්‍ර කර සැකසූ බෝම්බ ගුවනින් කැරළිකරුවන්ගේ ඉලක්ක වෙත එල්ල කළ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ නිරීක්ෂක කණ්ඩායමක් විසින් මෙලෙස වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරමින් මෙම නිගමනය ඉදිරිපත් කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තාවල වැඩිදුරටත් සදහන්.